Title
Het Hof van Cassatie over lacunes in de wetgeving: toenadering tot het Grondwettelijk Hof (noot onder Cass. 17 januari 2008)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
72(2008-2009) :28 , p. 1186-1189
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:151945
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle