Publication
Title
Het Hof van Cassatie over lacunes in de wetgeving: toenadering tot het Grondwettelijk Hof (noot onder Cass. 17 januari 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72:28(2008-2009), p. 1186-1189
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 17.03.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference