Publication
Title
Het Hof van Cassatie over lacunes in de wetgeving: toenadering tot het Grondwettelijk Hof (noot onder Cass. 17 januari 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 :28 (2008-2009) , p. 1186-1189
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 17.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference