Publication
Title
Wetenschappelijke onderbouwing voor de normering van polluenten in Vlaamse oppervlaktewateren en selectie van ecologissche en ecotoxicologische indicatoren voor de waterkwaliteit
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2002
Volume/pages
68 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference