Publication
Title
Wetenschappelijke onderbouwing voor de normering van polluenten in Vlaamse oppervlaktewateren en selectie van ecologissche en ecotoxicologische indicatoren voor de waterkwaliteit
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2002
Volume/pages
68 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.03.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference