Publication
Title
De verjaring van de strafvordering bij collectieve misdrijven en bij valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken: noot onder Arbitragehof nr. 199/2005 van 21 december 2005
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2006
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2006) , p. 116-122
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 19.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference