Title
Het beleid van het Hof van Cassatie inzake formalisme in het gerechtelijk recht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Law
Source (journal)
Jura Falconis / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - Leuven
Volume/pages
34(1997-1998) :4 , p. 561-564
ISSN
0775-2709
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In de rechtsleer is de jurisprudentie van het Hof van Cassatie op het gebied van de nietigheidsregeling in het gerechtelijk recht de laatste jaren herhaaldelijk het mikpunt geweest van niet mis te verstane kritiek.(1) Het belangrijkste verwijt aan het hoogste rechtscollege is dat het, tegen de (geest van de) wet in, een formalistische koers vaart. Om te achterhalen of het Hof de wetgever inderdaad niet volgt in zijn keuze om het proces ingrijpend te deformaliseren, is een nadere beschouwing van de wettelijke nietigheidsprincipes nodig, met aansluitend een analyse van de meest markante arresten van het Hof in dit verband.Doel van deze paper is te onderzoeken of de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijk geeft van een consequent formalistisch beleid en, indien dit het geval is, welke motieven het hiervoor kan inroepen
Handle