Publication
Title
Toepasselijk arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties: overzicht en knelpunten van Europese rechtsregels en rechtspraak
Author
Language
Dutch
Source (book)
Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld / Verschueren, H. [edit.]; e.a.
Publication
Deventer : Kluwer , 2009
ISBN
978 90 13 06479 7
Volume/pages
p. 1-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference