Title
C. Gits & J. Delva: Het natuurrecht: wereklijkheid of mythe? Wijsgerige, cultuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het rechtC. Gits & J. Delva: Het natuurrecht: wereklijkheid of mythe? Wijsgerige, cultuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het recht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Grondslagen van het recht
Government and Law
Law Enforcement
Publication type
review
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001), p. 431-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle