Publication
Title
C. Gits & J. Delva: Het natuurrecht: wereklijkheid of mythe? Wijsgerige, cultuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001), p. 431
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference