Publication
Title
C. Gits & J. Delva: Het natuurrecht: wereklijkheid of mythe? Wijsgerige, cultuurhistorische en juridische overwegingen betreffende het recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001) , p. 431
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference