Publication
Title
Subsidiariteit in werking: het einde van de parallelle toepassing van nationaal en Europees mededingingsrecht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 1998
ISSN
0772-8050
Volume/pages
8(1998), p. 488-507
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2009
Last edited 22.12.2015