Publication
Title
Recente evoluties in de perceptie van tienerouderschap
Author
Abstract
Tienerouderschap wordt momenteel meer geproblematiseerd dan een kleine halve eeuw geleden. Dit valt niet te verklaren op basis van een toename of dreigende toename van het aantal geboortes bij tieners. De auteur veronderstelt dat de verregaande maatschappelijke veranderingen van de voorbije eeuw mede een invloed hebben op het oordelen over tienerouderschap. Enkele van de veranderingen zijn: een toegenomen aanvaarding van seksualiteit onder jongeren, met als gevolg een toegenomen risico op zwangerschap; de kans tot controle van de vruchtbaarheid; een nieuwe kijk op de betekenis van de adolescentie en op relatievorming in verhouding tot ouderschap en ten slotte de gegroeide bezorgdheid omtrent de gevolgen van tienerouderschap. De beschrijving van deze veranderingen kan een nieuw licht werpen op de problematisering van tienerouderschap.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor seksuologie. - Deventer
Publication
Deventer : 2008
ISSN
0167-5915
Volume/pages
32 :3 (2008) , p. 151-160
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference