Publication
Title
Vrij als een vogel in de lucht of vogelvrij verklaard? De toepassing van het EEG-recht op het luchtvervoer: een overzicht, commentaar bij Voorz. Kh. Brussel, 17 juli 1990
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handelspraktijken: jaarboek 1990 = Pratiques du commerce: annuaire 1990 / Bauw, de, H. [edit.]
Publication
Brussel : Story Scientia , 1991
ISBN
90-6439-759-7
Volume/pages
p. 418-461
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference