Publication
Title
De Welzijnswet Werknemers: toepassingsgebeid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse actoren betrokken bij de toepassing en de uitwerking van het welzijnsbeleid, Comité voor preventie en bescherming op het werk, sancties
Author
Language
Dutch
Source (book)
De wet op het welzijn, documentatiemap SD-Worx 20 april 1999
Publication
1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference