Publication
Title
Het Hof van Cassatie, het paard 'Prizrak' en het verlies van genezings- en overlevingskansen: een duurzame liaison à trois?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72:19(2008-2009), p. 796-799
Note
General: Noot onder Cassatie 5 juni 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 01.04.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference