Publication
Title
Het verlies van genezings- en overlevingskansen blijft vergoedbaar (Noot onder Cassatie 5 juni 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2009
ISSN
1372-3170
Volume/pages
72:5(2008-2009), p. 213-214
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.04.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference