Publication
Title
De matiging van schadebedingen bij gedeeltelijke uitvoering van de verbintenis (om iets niet te doen) en bij rechtsmisbruik
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72:24(2008-2009), p. 1005-1008
Note
General: Noot onder Gent 1 maart 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 01.04.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference