Publication
Title
Naar een doelmatigere armoedebestrijding: een verkenning van de paden naar een meer planmatig en evidencebase armoedebestrijdingsbeleid in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA , 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference