Publication
Title
Liefde kent geen grenzen: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oos-Europa en Zuidoost Azië
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : OASeS, 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference