Publication
Title
'Die poorten van Jerusalem werden upgedaen': alchemie als soteriologisch alternatief in de christelijke middeleeuwen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde / Reynaert, Joris [edit.]
Publication
Amsterdam : Prometeus , 1994
Volume/pages
p. 215-229
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference