Publication
Title
Naar een geïntegreerd gelijkekansen- of diversiteitsbeleid? Deel 2: Analyses beleidsteksten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2008
Volume/pages
233 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 09.04.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference