Publication
Title
Veboden voor onbevoegden: naar lokale netwerken voor meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport
Author
Language
Dutch
Source (series)
Sociale InZichten ; 10
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-7482-8
Volume/pages
103 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference