Publication
Title
Toepasselijk recht en te verwachten erkenningsproblemen: enkele opmerkingen in nationaal en Europees perspectief
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Migrantenrecht. - Utrecht, 1986 - 2009
Publication
Utrecht : Nederlands Centrum Buitenlanders , 2007
ISSN
0921-0237
Volume/pages
(2007) , p. 193-206
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference