Publication
Title
Reactie op het preadvies van J. Meeusen (J. Meeusen, "Op weg naar een communautair internationaal familie(vermogens)recht? Enkele Europeesrechtelijke beschouwingen" in Europees internationaal familierecht, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Den Haag, T.M.C. Asser press 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. - Amsterdam, 1911 - 2011
Publication
Amsterdam : 2007
ISSN
0077-6440
Volume/pages
(2007) , p. 18-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference