Publication
Title
Antwerpen: Borgerokko: de confrontatie met de allochtone ander
Author
Language
Dutch
Source (book)
Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie. - Amsterdam, 2008
Source (series)
België: een parcours van herinnering. - Amsterdam, 2008; 2
Publication
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2008
ISBN
978-90-351-3304-4
Volume/pages
p. 162-173
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.04.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference