Publication
Title
Waar naartoe met ons (taal)onderwijs? Bespiegelingen naar aanleiding van de lectuur van enekele publicaties van Frans Daems
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems. - Gent, 2007
Publication
Gent : Academia Press , 2007
ISBN
978-90-382-1197-8
Volume/pages
p. 237-248
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference