Publication
Title
De onrechtstreekse gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen door gerechtsdeurwaarders: synthese van een empirisch rechtssociologisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58 :9 (1994)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference