Publication
Title
Het Kadi-arrest van het Hof van Justitie inzake terrorismelijsten: de beslechting van enkele hete hangijzers met betrekking tot interne en externe bevoegdheidsafbakening en rechtsbescherming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 :34 (2008-2009) , p. 1410-1426
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 21.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference