Title
Het Kadi-arrest van het Hof van Justitie inzake terrorismelijsten: de beslechting van enkele hete hangijzers met betrekking tot interne en externe bevoegdheidsafbakening en rechtsbescherming
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
72(2008-2009) :34 , p. 1410-1426
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:152758
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle