Publication
Title
Het Kadi-arrest van het Hof van Justitie inzake terrorismelijsten: de beslechting van enkele hete hangijzers met betrekking tot interne en externe bevoegdheidsafbakening en rechtsbescherming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72:34(2008-2009), p. 1410-1426
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 21.04.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference