Publication
Title
Een schakel tussen repertoires? Politieke charivari's in Belgische steden (1830-1839)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Volkskundig bulletin / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Volkskunde-Commissie [Amsterdam] - Amsterdam, 1975 - 2000
Publication
Amsterdam : 1994
ISSN
0166-0667
Volume/pages
20 (1994) , p. 1-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference