Publication
Title
Wedijveren met de middeleeuwen: negentiende-eeuws corporatisme en de restauratiepraktijk in België en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (series)
Trajecta: religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden ; 17,2
Publication
2008
ISBN
978-90-814098-0-3
Volume/pages
p. 97-256
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference