Publication
Title
Immanuel Kant : Fundering voor de metafysica van de zeden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
0039-2324
Volume/pages
65:6(1998), p. 565-566
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.04.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference