Publication
Title
Onderzoek naar funamenteel andere vormen van toezicht door de Inspectie Verkeer en Waterstaat in Nederland
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference