Publication
Title
Toelichting over het voorstel van decreet houdende wijziging van art. 48 van het Wetboek der Successierechten wat de bijkomende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de gezinswoning betreft, en over het voorstel van decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langslevende partner
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gedrukte stukken, Vlaams Parlement, Stuk 1586 - Nr. 2 (2007-2008), zitting 3 april 2009
Publication
2009
Volume/pages
(2008-2009) , p. 3-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.04.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference