Title
Toelichting over het voorstel van decreet houdende wijziging van art. 48 van het Wetboek der Successierechten wat de bijkomende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de gezinswoning betreft, en over het voorstel van decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langslevende partner
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Gedrukte stukken, Vlaams Parlement, Stuk 1586 - Nr. 2 (2007-2008), zitting 3 april 2009
Volume/pages
(2008-2009) , p. 3-5
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle