Publication
Title
Doelmatigheid van het sociaal huisvestingsbeleid in een veranderende samenleving
Author
Language
Dutch
Source (series)
Berichten / UFSIA. Centrum voor Sociaal Beleid , 1994:1
Publication
Antwerpen : 1994
Volume/pages
26 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference