Publication
Title
Het beleidsveld rondom ict en onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van huis uit digitaal, verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school / Haan, de, J. [edit.]; e.a.
Publication
Den Haag : Sociaal Cultureel Planbureau, 2002
ISBN
9037700896
Volume/pages
p. 13-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.04.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference