Publication
Title
Encratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe 'apostelromans': omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis , 1992
ISSN
0774-3254
Volume/pages
45 (1992) , p. 175-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.04.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference