Publication
Title
Encratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe 'apostelromans': omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : 1992
ISSN
0774-3254
Volume/pages
45(1992), p. 175-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.04.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference