Publication
Title
Stadsvernieuwing en speculatie op vastgoed: een gevalstudie: Sint-Andrieskwartier-Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Planologisch nieuws : tijdschrift voor planning, ruimtelijke ordening, stedebouw & huisvesting / Vlaamse Federatie voor Planologie. - Gent, 1980 - 1999
Publication
Gent : Vlaamse Federatie voor Planologie , 1994
ISSN
0774-1537
Volume/pages
14 (1994) , p. 111-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference