Publication
Title
Het schooltoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica tijdens het ancien régime (1575-1773)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, 2008
Volume/pages
427 p.
Note
General: Met: 1 CD-ROM
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.04.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference