Publication
Title
Hoor ik dat goed? Waar en hoe komt een wetenschapper terecht na de Broederschool
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Band: tijdschrift Oud-Leerlingenbond Humaniora Broederschool Sint-Niklaas
Publication
2009
Volume/pages
92 (2009) , p. 18-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.04.2009
Last edited 26.07.2022
To cite this reference