Publication
Title
ICT op school: mythe of werkelijkheid?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De computer en zijn leerling : nadenken over het gebruik van ICT en internet in de klas / Annoot, Hans. - Leuven, 2002
Source (series)
DIROO-cahiers / Dialoogcentrum Reflectie op Opvoeding en Onderwijs. - Leuven; 8
Publication
Leuven : Acco, 2002
ISBN
90-334-5078-X
Volume/pages
p. 135-144
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De computer en zijn leerling : nadenken over het gebruik van ICT en internet in de klas
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.05.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference