Publication
Title
De computer en zijn leerling: nadenken over het gebruik van ICT en internet in de klas
Author
Language
Dutch
Source (series)
DIROO-cahiers / Dialoogcentrum Reflectie op Opvoeding en Onderwijs ; 8
Publication
Leuven : Acco , 2002
ISBN
90-334-5078-X
Volume/pages
144 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.05.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference