Title
Miskenning van de eerlijke handelsgebruiken door een contractuele tekortkomingMiskenning van de eerlijke handelsgebruiken door een contractuele tekortkoming
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Faculty of Law - other
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie
Volume/pages
(1993), p. 151-152
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle