Publication
Title
Een slechts geveinsd burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap aannam kan failliet verklaard worden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
DAOR actualiteit: de nieuwsbrief van het tijdschrift Ondernemingsrecht
Publication
2001
Volume/pages
10 (2001) , p. 2
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.05.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference