Publication
Title
MODELKEY helpt effecten van contaminanten op het zoetwateren mariene milieu en de biodiversiteit te beoordelen en voorspellen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
2007
Volume/pages
26 (2007) , p. 79-82
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.05.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference