Publication
Title
Het effect van overstroming op de beschikbaarheid van zware metalen in een zoetwaterschor
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Water
Publication
2007
Volume/pages
26 (2007) , p. 83-87
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference