Title
Miskenning van de eerlijke handelsgebruiken door een contractuele tekortkoming: het arrest vann het Hof van Cassatie van 4 juni 1993
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie
Volume/pages
(1993) , p. 151-152
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle