Publication
Title
Miskenning van de eerlijke handelsgebruiken door een contractuele tekortkoming: het arrest vann het Hof van Cassatie van 4 juni 1993
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recente arresten van het Hof van Cassatie
Publication
1993
Volume/pages
(1993) , p. 151-152
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.05.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference