Publication
Title
Zenne stroomafwaarts van Brussel; Studie naar verontreiniging en ecologische toestand van de rivier en haar vallei als basis voor een integraal waterbeheer
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 07-R100
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference