Publication
Title
Zenne stroomafwaarts van Brussel; Studie naar verontreiniging en ecologische toestand van de rivier en haar vallei als basis voor een integraal waterbeheer
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 07-R100
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.05.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference