Publication
Title
Verkennend onderzoek over eutrofiëring in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 06-R
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer , 2006
Note
Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference