Publication
Title
Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems: methodologische ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 06-R90
Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.05.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference