Publication
Title
Rapport waterkwaliteitsbepaling op 20 meetpunten van het Schijnbekken
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 05-N22
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Beproevingslaboratorium Biologische Waterkwaliteit van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer , 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference