Publication
Title
Effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004 / Maris, T. [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer , 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference