Title
Effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, [*]
Subject
Biology
Source (book)
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu: ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004 / Maris, T. [edit.]; et al. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle