Publication
Title
Rapport waterkwaliteitsbepaling op 7 meetpunten in de buurt van de Heidebeek
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 04-N21
Studie i.o.v. ECOLAS N.V.
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Beproevingslaboratorium Biologische Waterkwaliteit van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.05.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference