Publication
Title
Rapport waterkwaliteitsbepaling op 2 meetpunten van de Maarkebeek
Author
Language
Dutch
Source (series)
ECOBE ; 04-N20
Studie i.o.v. de Bodemkundige Dienst van België
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Beproevingslaboratorium Biologische Waterkwaliteit van de Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.05.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference