Publication
Title
Het construeren van wetenschappelijke verklaringen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gehelen en fragmenten: de vele gezichten van de filosofie / Raymaekers, B. [edit.]
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven , 1993
Volume/pages
p. 261-265
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference